Вінницький НДЕКЦ МВС – одна з базових лабораторій Експертної служби МВС за напрямком телекомунікаційних досліджень.

Відповідно до наказу Експертної служби МВС від 21.10.2019 № 37-ЕС-н, з метою вдосконалення судово-експертної діяльності та оптимізації роботи підрозділів Експертної служби МВС, а також для підвищення ефективності проведення експертних досліджень, Вінницький НДЕКЦ МВС визначено як одну із базових лабораторій Експертної служби МВС за напрямком телекомунікаційних досліджень.

Останнім часом злочинів у сфері телекомунікаційних технологій стає дедалі більше:

 • використовуючи 3G-модеми, SIM-карти мобільних операторів зв’язку та програмні шлюзи, можливо здійснювати термінацію міжнародного трафіку, що в свою чергу призводить до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації;
 • змінюючи програмне забезпечення супутникових ресиверів, можна отримувати доступ до послуг телебачення з порушенням авторських прав та встановлених в мережі електрозв’язку правил розмежування доступу до інформації;
 • змінюючи програмне забезпечення брилка сигналізації автомобіля або шляхом дублювання брилка власника, можливо отримувати несанкціонований доступ до автомобілів;
 • використовуючи пристрої генерації радіоперешкод – створювати завади для роботи пристроїв, що використовують електрозв’язок.

З метою ефективного розслідування злочинів, скоєних з використанням телекомунікаційних засобів, є необхідність в призначенні судової експертизи за експертною спеціальністю 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів».

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів – це дослідження цифрових та аналогових приладів з метою встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення його функціонального призначення.

Об’єктами експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів є телекомунікаційні системи, засоби, мережі і їх складові частини та інформація, що ними передається, приймається та обробляється.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?
 • Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?
 • Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?
 • Чи змінювались користувачем телекомунікаційної мережі налаштування окремих пристроїв, у який час, які їх значення?
 • Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)?
 • За допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекомунікаційної мережі?
 • Яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну систему?
 • Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб (система)?
 • Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?
 • Чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • Чи є ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи?
 • Чи могли апаратні засоби об’єднуватись у телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?
 • Які шляхи маршрутизації даних у телекомунікаційній системі?
 • Чи можливо використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей?
 • За яким алгоритмом обробляється чи оброблена інформація телекомунікаційним засобом (системою)?

Даний перелік запитань не є вичерпним і може бути розширений у залежності від тих завдань, що будуть ставитися перед експертом.

Окрім судових експертиз в рамках розслідування кримінальних проваджень, дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів можуть проводитися за заявою фізичних та юридичних осіб на платній основі. Інформацію про порядок подання заяв, об’єктів дослідження та з питань щодо оплати експертних досліджень можна отримати у Вінницькому НДЕКЦ МВС за адресою м. Вінниця, вул. В. Порика, 8 та за телефоном (0432) 56-03-01.