Система якості

Вінницький НДЕКЦ МВС акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) у сфері «відбір зразків та молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу людини, що містить ядерну ДНК», атестат акредитації від 10 січня 2023 року, № 201300, чинний до 22 грудня 2026 року.