Науково-практичний семінар «Експлуатація суміщеного ІЧ-Фур’є спектрометру Thermo Fisher Scientific Nicolet iN 10FX та використання методу молекулярної спектроскопії в ІЧ-області спектру при дослідженні об’єктів судової експертизи»

На підставі Плану основних організаційних заходів ДНДЕКЦ МВС України на 2016 рік на базі Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України з 14 по 16 вересня 2016 року був проведений науково-практичний семінар на тему: «Експлуатація суміщеного ІЧ-Фур’є спектрометру Thermo Fisher Scientific Nicolet iN 10FX та використання методу молекулярної спектроскопії в ІЧ-області спектру при дослідженні об’єктів судової експертизи» за участю:

організаторів семінару: ТОВ «Інтертек-Україна» – директора   Артемьєвої І.М., інженера з впровадження нових техніки та технологій Петкогло О.В. і сервіс-інженера Іванова С.В.; відділу фізико-хімічних досліджень лабораторії досліджень матеріалів, речовин та виробів ДНДЕКЦ МВС України – завідувача відділу Остапюк Ю.М. та головного судового експерта Андрущенко С.М.;

працівників відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів НДЕКЦ МВС України, що мають кваліфікацію або плануються на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 8.1 «Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить», а також працівників, які будуть допущенні до роботи із суміщеним ІЧ-Фур’є спектрометром.

Мета практичного семінару:

  1. Опрацювання теоретичних засад молекулярної спектроскопії та основних положень теорій коливальних спектрів.
  2. Ознайомлення з принципом роботи інфрачервоних Фур’є спектрометрів мікроскопів.
  3. Ознайомлення з можливостями суміщеного ІЧ-Фур’є спектрометра Thermo Fisher Scientific Nicolet iN 10FX для дослідження мікрооб’єктів органічного, неорганічного походження.
  4. Відпрацювання основних підходів до підготовки проб в ІЧ-мікроскопії для методів пропускання, відображення та порушеного повного внутрішнього відбивання.
  5. Ознайомлення з можливостями програмного забезпечення  Omnic Picta.
  6. Опанування основних підходів до математичної обробки ІЧ-спектрів та роботи з бібліотеками ІЧ-спектрів.
  7. Вивчення можливостей методу молекулярної спектроскопії в ІЧ-області спектру при дослідженні об’єктів судової експертизи матеріалів, речовин і виробів.
  8. Удосконалення практичних навичок працівників Експертної служби МВС України з дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.
  9. Розгляд типових помилок, що виникають при дослідженні об’єктів судової експертизи методом молекулярної спектроскопії в ІЧ-області спектру.
  10. Розгляд основних підходів до криміналістичної оцінки отримання результатів.

В ході проведення науково-практичного семінару, учасники ознайомилися з основними напрямками діяльності Вінницького НДЕКЦ МВС України.