Дослідження лічильників та пломб

Судові експерти сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі – Вінницький НДЕКЦ МВС) проводять дослідження приладів обліку енергоносіїв та централізованого водопостачання, а також пломбувальних пристроїв, якими опломбовуються прилади обліку.

Завдання, які вирішує трасологічне дослідження приладів обліку та пломб:

- Класифікаційні (встановлення належності дослідження об’єктів до певної моделі та модифікації, способу виготовлення);

- Діагностичні (правильність встановлення пломб, встановлення факту несанкціонованого втручання та перенавішування пломб після їх первинного замикання);

- Ідентифікаційні (встановлення дійсності маркувальних позначень на вузлах і деталях пломб, а також належності єдиному цілому роздільних складових частин);

- Ситуаційні (встановлення механізму й обставин утворення пошкоджень на вузлах і деталях пломб);

Для вирішення класифікаційних завдань (встановлення належності дослідження об’єктів до певної моделі та модифікації, способу виготовлення) обов’язково використовується зразок лічильник та пломби які надаються ініціатором проведення судової експертизи, дослідження (у разі відсутності інформаційно – довідковій колекції у секторі Вінницького НДЕКЦ МВС). Зразок (лічильник або пломба надаються з відповідними супровідними документами (паспорт заводу-виробника чи свідоцтво про перевірку технічного засобу).

Перелік об’єктів дослідження:

- лічильники: газу, електроенергії, води, тепла (опалення);

- пломби (металеві, полімерні, пломби-наклейки);

- пломбувальні елементи;

- знаряддя та інструменти, які використовуються для несанкціонованого знімання пломб та повторного пломбування;

- пломбувальні лещата;

- зразки лічильників та пломб (які надаються для порівняльного дослідження).

Питання, які вирішує трасологічне дослідження приладів обліку та пломб:

1. Чи наявні на зовнішніх поверхнях лічильника пошкодження, залишені сторонніми предметами?

2. Чи наявні на зовнішніх поверхнях лічильника сліди термічного або хімічного впливу?

3. Чи наявні на внутрішніх поверхнях корпусу, деталей відлікового механізму та мембранного механізму лічильника пошкодження. Залишені сторонніми предметами?

4. Чи наявні на внутрішніх поверхнях корпусу і деталей відлікового механізму, мембранного механізму лічильника сліди термічного або хімічного впливу?

5. Чи наявні сторонні предмети у відліковому механізмі та в мембранному механізмі наданого для дослідження лічильника?

6.Чи наявні сліди несанкціонованого втручання у корпус пломби?

7. Чи перепломбовувалась надана для дослідження пломба?

8. Яким способом перепломбовувалась пломба (механічний, хімічний, термічний)?

9. Чи наявні механічні пошкодження на зовнішніх поверхнях пломби, отворах для пломбувального елемента?

10. Чи наявні сліди попередньої підготовки пломби (перед навішуванням) для подальшого її несанкціонованого знімання?

11. Чи наявні сліди термічного впливу на пломбу?

12. Чи порушена цілісність пломбувального елемента всередині корпусу пломби?

13. До якого типу, виду належить надана на дослідження пломба?

14. Чи можливо видалити пломбувальний елемент з наданої на дослідження пломби без порушення її цілісності?

15. Чи встановлено пломбу відповідно до правил її навішування (із зазначенням правил навішування відповідно до наданого типу, виду пломби)?

16. Чи залишені відтиски на контактних поверхнях досліджуваної свинцевої пломби матрицями плашок наданих лещат?

17. Чи одними пломбувальними лещатами було обтиснуто надані на дослідження свинцеві пломби?

18. Чи залишені відтиски на контактних поверхнях досліджуваної пломби та пломби, наданої у якості зразка, матрицями плашок одних і тих же пломбувальних лещат?

Наведені формулювання питань є орієнтовними і можуть деталізуватися або уточнюватися, зважаючи на обставини справи, які зумовили призначення судової експертизи, експертного дослідження.

Відповідно до Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 17.07.2017 № 591 Судові експерти Вінницького НДЕКЦ МВС можуть залучатися для вирішення питань шляхом проведення судової експертизи, на стадіях досудового розслідування та судового розгляду справ у кримінальному або виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних або господарських справ, справ про адміністративні правопорушення або проведення експертного дослідження.

Підставою для проведення експертного дослідження є письмова заява (лист) ініціатора експертного дослідження (юридичної або фізичної особи).

Результати проведеного експертного дослідження оформляються висновком експертного дослідження.

При направленні лічильників та пломб на трасологічне дослідження вони повинні бути відповідним чином упаковані й опечатані, щоб виключити можливість їхнього пошкодження. Під час пакування і закріплення паперових бирок з пояснювальними написами не допускається використання рулонної «стретч-плівки» та липкої стрічки типу «скотч».

При вилученні, упакуванні та при подальшому транспортуванні необхідно запобігати пошкодженню об’єктів дослідження та їх упаковки.

Якщо під час проведення експертного дослідження об'єкт дослідження може бути пошкоджений або знищений (якщо цього потребують методи дослідження), документ про призначення має містити дозвіл на його пошкодження або знищення, зміну стану чи властивостей.

Експертне дослідження щодо встановлення факту пошкодження приладів обліку енергоносіїв проводиться за кошти як споживача так і постачальника (особи яка ініціює проведення експертного дослідження).

Досвідченні фахівці Вінницького НДЕКЦ МВС на високому професійному рівні проведуть трасологічне дослідження, за результатами яких будуть надані висновки, які можуть використовуватися для захисту інтересів як споживачів, так і постачальників.

З метою уникнення проблемних питань, під час призначення судової експертизи чи експертного дослідження, пропонуємо Вам отримати консультацію за напрямом судової трасологічної експертизи.