Історія центру

 

Історія створення та розвитку підрозділів експертної служби на теренах Вінниччини розпочинається в липні 1948 року, коли в штатній структурі УМ УМВС у Вінницькій  області, у складі оперативного відділу, була створена науково-технічна група (НТГ) штатною чисель­ністю 2 посади: старший експерт і експерт (наказ начальника УМВС Вінницької області від 16.09.1948 № 0080 «Про оголошення штату Моги­лів-Подільського міського відділу, районних відділів і відділень МВС і міліції Вінницької області з 1-го липня 1948 року»). На протязі двох місяців посади були вакантні, а в вересні 1948 року на посаду старшого експерта був призначений лейтенант міліції Чабанов Василь Трофимович. Саме 8 вересня 1948 року – день призначення на посаду Чабанова В.Т. – можна вважати днем заснування першого експертного підрозділу Вінниччини. 

ЧАБАНОВ ВАСИЛЬ ТРОФИМОВИЧ

1921 р.н., українець, народився в м. Кадієвка, Ворошиловградської області, в ОВС з 12.01.1946, в 1948 році закінчив Вищу офіцерську школу СРСР (м. Черкизов Московської області) - факультет експертів-криміналістів. Наказом начальника УМВС Вінницької області від 13.09.1948 № 146 з 08.09.1948 був призначений на посаду старшого експерта оперативного відділу УМ УМВС. В лютому 1952 року, на виконання вказівки відділу кадрів МГБ УРСР від 09.10.1951 № 9/14/1/8218 він був звільнений з посади і відряджений в розпорядження ВК УМ МГБ УРСР (наказ УМГБ Вінницької області від 15.02.1952 № 23)

На посаді стар­шого експерта Чаба­нов В.Т. перебу­вав майже 4 роки, а в лютому 1952 року його змінив лейтенант міліції Анютін Георгій Іванович, який прибув з УМ УМГБ Дніпропет­ров­ської області.

АНЮТІН ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ

1923 р.н., росіянин, народився в с. Ліхуніно, Тумського району, Рязанської області, в ОВС з 06.05.1948, до УМГБ у Вінницькій області прибув з УМГБ по Дніпропетровській області. Наказом начальника УМГБ Вінницької області від 15.02.1952 № 23 з 04.02.1952 був призначений на посаду старшого експерта оперативного відділу УМ УМВС. З 01.08.1958 виключений зі списків особового складу УВС в зв'язку з зарахуванням на навчання в вищу школу МВС СРСР (наказ УВС від 29.08.1958 № 60). Після завершення навчання продовжував службу на посаді заступника начальника Гайсинського РВМ УВС. В жовтні 1962 р., на виконання вказівки МВС УРСР від 11.09.1962 № 1/2-1523,  відряджений до УОГП Полтавського облвиконкому. В травні 1964 капітан міліції Анютін Г.І. відряджений для подальшого проходження служби в УОГП Рязанського облвиконкому (Росія).

В квітні 1952 року здійснювался перевірка діяльності НТГ УМ УМГБ Вінницької області старшим експер­том НТВ УМ МГБ України старшим лейте­нантом міліції Пичко К.С., який звернув увагу керівництва УМГБ Вінницької області на те, що на протязі тривалого часу залишається вакантною посада експерта НТГ і рекомендував вивчити питання про доцільність призначення на цю  посаду молодшого сержанта міліції Цвеня І.С. (в матеріалах його особової справи збереглися рапорти Пичко І.С. від 17.04.1952 та Анютіна Г.І. від 03.04.1952 з цього питання).

Наказом начальника УМГБ Вінницької області від 18.04.1952 № 69 молодший сержант міліції Цвень Іван Семенович призначається на посаду експерта НТГ УМ УМГБ Вінницької області.

ЦВЕНЬ ІВАН СЕМЕНОВИЧ

(28.09.1919-16.01.1987)

народився 28 вересня 1919 року в с. Хвостівці, Немирівського району, Вінницької області. З листопада 1939 року по травень 1946 року проходив службу в лавах РСЧА (в т.ч. з 1942 по 1945 рр. у складі діючої армії на фронтах ВВВ). Нагороджений орденом "Красная звезда" та медаллю "За победу над Германией в 1941-1945 годах". Після демобілізації, в січні
1947 року, поступив на службу в ОВС. Починав службу міліціонером окремого кавалерій­ського взводу, згодом наглядачем в КПЗ, а в квітні 1952 року був призначений на посаду експерта НТГ УМ УМГБ Вінницької області. Але через відсутність повної середньої освіти і спеціальної підготовки його в вересні 1953 року звільняють з посади експерта і переводять на посаду інспектора РАГС. В цей період сержант міліції Цвень І.С. посилено займається підвищенням свого загальноосвітнього рівня – закінчує вечірню школу молоді, вступає в члени КПРС і в липні 1955 року, перебуваючи на посаді помічника оперуповноваженого 1‑го спецвідділу, отримує перше офіцерське звання молодший лейтенант міліції. В січні 1957 року він повертається в експертний підрозділ і призначається на посаду експерта НТГ. В 1958 році поступає на навчання у Львівську середню школу міліції і призначається на посаду старшого експерта. В січні 1980 року старший експерт ОТВ УВС Вінницького облвиконкому майор міліції Цвень І.С. звільнений у відставку за віком. Загальний стаж роботи Івана Семеновича в експертній службі на день звільнення складав  24 роки і 5 місяців. За час служби неодноразово був нагороджений почесними грамотами, цінними подарунками, а також медалями: "За боевые заслуги" (1952), "За безупречную службу в органах МВД" 2-го та 1-го ступенів (1958, 1961). Ветеран МВС. Помер 16 січня 1987 року.

В вересні 1953 року до УМ УМВС Вінницької області направляється для подальшого проходження служби лейтенант міліції Поцекулов Сергій Ілліч, який 31.07.1953 закінчив факультет експер­тів-криміна­ліс­тів Вищої школи міліції СРСР (м. Черкизов,  Москов­ської області).

Вказівки МВС УРСР від 03.09.1953 № 9/14/4/6730 та від 07.09.1953 № 9/14/3/6839 вимагали призначити Поцекулова С.І. на посаду експерта НТГ УВС Вінницької області, замість Цвень І.С., якого рекомендувалося вико­ри­сто­ву­вати на інших посадах (як співробітника «неимеющего специальной подготовки») (наказ УВС Вінницької області від 17.09.1953 № 35). З цього часу і аж до листопада 1984 року весь подальший розвиток експертної служби на теренах Вінницької області нерозривно пов‘язаний з ім’ям Поцекулова С.І., який пройшов шлях від експерта до начальника експертно-криміналістичного відділу, від лейтенанта до полковника міліції.

ПОЦЕКУЛОВ СЕРГІЙ ІЛЛІЧ

(15.09.1919-17.05.1999)

народився 15 вересня 1930 року, в селі Вознесенівка, Шебекінського району, Бєлгородської області в сім'ї селянина. З 1947 по 1951 рр. навчався в Куп’янському сільськогосподарському технікумі (Харківська область).З 1951 до 1953 рр. слухач Вищої школи міліції СРСР (м. Черкизов Московської області) - факультет експертів-криміналістів. Після закінчення школи був направлений для подальшого проходження служби у Вінницьку область. Наказом начальника УВС Вінницької області від 17.09.1953 № 35 був призначений на посаду експерта НТГ оперативного відділу УМ УМВС. Розпочинаючи з вересня 1953 р. і аж до листопада 1984 р. вся служба Поцекуло­ва С.І. була пов’язана з експертними підрозділами:  експерт НТГ (1953-1958), старший експерт НТГ (1958-1963), начальник НТВ (1963-1970), заступник начальника ОТВ (1970-1981), а з 1982 – начальник ЕКВ. Протягом 1959-1963 рр. навчався на заочному відділенні Вищої школи МОГП УРСР. Загальний стаж експертної роботи на момент звільнення з ОВС складав більш ніж 33 роки. Неодноразово був нагороджений почесними грамотами, цінними подарунками, нагрудними знаками «Отличник милиции» и «Заслуженный  работник МВД» а також медалями: "За доблесный труд. В ознаменование 110-летия со дня роджения Владимира Ильича Ленина" (1970), "50 лет Советской милиции" (1967), "За безупречную службу" 1-го, 2-го та 3-го ступенів (1972, 1967, 1962) «Ветеран труда» (1984). Ветеран МВС. Помер 17 травня 1999 року.

В лютому 1957 року до штату НТГ вводиться додаткова посада експерта і на неї призначається Цвень І.С., який на той час був оперуповноваженим ВКР УВС (наказ УВС Вінницької області від 06.02.1957 № 25).

В серпні 1958 року Поцекулов С.І. призначається на посаду старшого експерта НТГ УМ УМВС Вінницької області (замість Анютіна Г.І., який відбув на навчання до вищої школи МВС СРСР) (наказ УВС Вінницької області від 29.08.1958 № 60).

В лютому 1963 року на базі науково-технічної групи створюється науково-технічне відділення (відділення криміналіс­тичних досліджень) і на посаду начальника відділення призначається майор міліції Поцекулов С.І. (наказ УОГП Вінницької області від 12.02.1963 № 30).

Саме з 1963 року розпочинається етап кадрового зміцнення і розширення служби, вводяться нові посади експертів, створюються групи (лабораторії) криміналістичних досліджень в територіальних підрозділах УОГП (перші в Тульчинському РВМ та Могилів-Подільському РВМ).

В липні 1970 року, в результаті проведеної реорганізації, науково-технічне відділення, як самостійний підрозділ, перестає існувати і переходить до складу оперативно-технічного відділення (наказ УВС Вінницького облвиконкому від 01.07.1970 № 150).

В червні 1972 року оперативно-технічне відділення реорганізовується в відділ і на посаду заступника начальника відділу призначається підполковник міліції Поцекулов С.І. (наказ УВС Вінницького облвиконкому від 28.06.1972 № 112).

У листопаді 1981 року була проведена чергова реорганізація штатної структури ОВС і експертний підрозділ був виведений зі складу оперативно-технічного відділу. Нака­зом начальника УВС Вінницького облвикон­кому від 30.12.1981 № 204 в структурі УМВС був створений експертно-криміналістич­ний відділ. Керували відділом Поцекулов С.І.  з 1981 по 1984 р.р. (наказ МВС УРСР від 16.02.1982 № 22) та Бачара Ярослав Романович з 1984 по 1999 р.р. (наказ УВС Вінницького облвиконкому від 03.10.1984 № 203).

На момент створення експертно-криміналістичного відділу УВС його штатна чисельність складала 8 співробітників (наказ УВС Вінницького облвиконкому від 30.12.1981 № 204): начальник відділу (Поцекулов С.І.), старший експерт (Черемховський В.О.), експерти (Алєксєєнко О.К.,
Дідушок М.С., Сівак В.А., Черепій М.М.), інженер-інспектор (Старинець В.Г.) та інспектор-дактилоскопіст (Лисюк В.В.).

Практично весь особовий склад відділу мав спеціальну експертну підготовку (випускники Вищої школи міліції СРСР (м. Черкизов Московської області) або Вищої школи МВС СРСР (м. Волгоград).

На цей час у відділі виконувались лише криміналістичні види експертиз. Лише протягом 1982 року з участю співробітників відділу проведено 580 оглядів місць вчинення злочинів та виконано 780 експертиз і досліджень. У структурі експертиз і досліджень, які на той час виконувались у підрозділі, переважну більшість складали дактилоскопічні і трасологічні експертизи - 85 відсотків від загальної кількості. Щомісячне навантаження по оглядах місць вчинення злочинів на 1-го співробітника відділу становило 6 оглядів, а по дослідженнях і експертизах – 8 експертиз.

БАЧАРА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ

народився 10 вересня 1949 року в селі Посада Новоміська, Старосамбірського району, Львівської області в сім'ї робітника. Після закінчення школи, поступив на навчання до Підгірцевського міського професійно-технічного училища (Львівська область), яке успішно закінчує в березні 1967 р. Свою трудову біографію
Бачара Я.Р. розпочав одразу ж після закінчення училища – трактористом в Херсонському БМУ № 20). В травні 1968 р. був призваний на службу до лав Радянської армії. Після демобілізації пішов на службу в ВВС Івано-Франківського міськвиконкому міліціонером. В період з 1973 по 1976 рр. – слухач Вищої слідчої школи МВС СРСР (м. Волгоград). Після закінчення школи був направлений для подальшого проходження служби в Івано-Франківську область, де він працював експертних підрозділах  з 1976 р. по 1984 р. В жовтні 1984 року капітан міліції Бачара Я.Р. призначається на посаду начальника експертно-криміналістичного відділу УВС Вінницького облвиконкому.   Розпочинаючи з жовтня 1984 р. і аж до січня 2000 р. Бачара Ярослав Романович незмінний керівник експертного підрозділу Вінниччини. Загальний стаж експертної роботи на момент звільнення з ОВС складав більш ніж 27 років. Неодноразово був нагороджений почесними грамотами, цінними подарунками, а також медалями "За безупречную службу" 2-го та 3-го ступенів (1983, 1978).

            Маючи яскравий приклад для наслідування, батьківським шляхом пішов і син Ярослава Романовича – Дмитро. На даний час Бачара Дмитро Ярославович проходить службу в Вінницькому НДЕКЦ МВС України на посаді завідувача сектору дактилоскопічних видів досліджень та обліків.

            Бачара Я.Р. і після виходу на заслужений відпочинок продовжує передавати свій досвід молодим поколінням – починаючи з 2000 року працює старшим викладачем кафедри правознавства Вінницького фінансово-економічного університету.

Найважливіші події в історії становлення і розвитку експертно-криміналістичного відділу:

1984 р. - обладнана перша пересувна криміналістична лабораторія на базі мікроавтобуса РАФ.

1985 р. - створена лабораторія криміналіс­ти­ч­ної одорології (всього 7 на весь СРСР з них дві в Україні – в Житомирі та Вінниці).

1986 р. - створене і укомплектоване експертно-криміналістичне відділення у складі Вінницького МУ.

1987 р. - обладнаний учбовий клас криміналістики і учбовий полігон. Придбана перша відеокамера Panasonic з записом на відеокасету.

1988 р. - придбана в ЕКВ УВС Архангельського облвиконкому (Росія) і впроваджена в практичну діяльність перша, в експертних підрозділах УРСР, стаціонарна діагностична лабораторія для перевірки технічного стану транспортних засобів. Запроваджений напрямок дослідження наркотичних засобів.

1989 р. - на базі ЕКВ проведена семінар-нарада експертів-автотехніків СРСР в м. Вінниці.

1991 р. - обладнана пересувна криміналістична лабораторія на базі мікроавтобуса УАЗ.

1993 р. - в кожному МРВ введена і укомплектована  посада експерта-криміналіста.

1996 р. - лабораторія балістичних досліджень обладнана порівняльним мікроскопом МС-1. Організовані і проведені курси підвищення кваліфікації експертів-криміналістів з прийняттям іспитів на право самостійного проведення дактилоскопічних, трасологічних експертиз та експертиз холодної зброї (15 співробітників) та балістичних експертиз (16 співробітників).

1997 р. - організовані і проведені курси підвищення кваліфікації експертів-криміналістів з прийняттям іспитів на право самостійного проведення технічної експертизи документів (25 співробітників). Виготовлений водяний  кулеуловлювач. Створена вибухотехнічна служба при ЕКВ у Вінницькій області.

1998 р. - придбана пересувна криміналістична лабораторія на базі мікроавтобуса «ГАЗЕЛЬ».

В 1999 році, на виконання вимог наказу МВС України № 30/99, в УВС Вінницького облвиконкому, на базі експертно-криміналістичного відділу створений НДЕКЦ при УМВС. Наказами начальника УВС від 25.02.1999 № 72 та від 02.04.1999 № 139 затверджені штат і штатний розклад центру.

Протягом всього періоду існування ЕКВ штатна чисельність підрозділу постійно збільшувалась (майже в 2 рази кожних 5 років) і на момент утворення НДЕКЦ при УМВС складала 80 співробітників.

Наказом начальника УМВС України у Вінницькій області від 28.02.2000 № 26 начальником НДЕКЦ при УМВС призначений полковник міліції  Потребчук Анатолій Володимирович.

 ПОТРЕБЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(18.04.1953 -11.09.2008)

народився 18 квітня 1953 року, в селі Антопіль, Томашпільського району, Вінницької області в сім'ї селянина. В 1970 р., після закінчення середньої школи, здобув професію шофера на курсах при Тульчинському автоклубі ДОСААФ. В травні 1971 р. був призваний на службу до лав Радянської армії. Після демобілізації, в серпні 1973 р., був прийнятий на службу в ОВС міліціонером батальйону відомчої міліції УДСО ВВС Вінницького міськвиконкому. З квітня 1974 р. до квітня 1987 р. проходив службу в спецкомендатурі УВС м. Вінниці – розпочав службу інспектором, а закінчив начальником підрозділу (з 1983 по 1987). З 1974 по 1980 рр. заочно навчався на юридичному факультеті Київського державного університету і здобув вищу юридичну освіту. В березні 1987 року капітан міліції Потребчук А.В. подає рапорт-клопотання про подальше проходження служби в Замостянському РВВС м. Вінниці. В цьому підрозділі Потребчук А.В. пропрацював 5 років і пройшов шлях від слідчого до заступника начальника Замостянського  РВВС. В червні 1992 р. майор міліції Потребчук А.В. призначається на посаду начальника Ленінського РВ Вінницького МУ УМВС у Вінницькій області – одного з найскладніших за оперативною обстановкою районів м. Вінниці. В лютому 2000 року полковник міліції Потребчук А.В. призначається на посаду начальника НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.  На цій посаді він перебував до 21.01.2005, аж до виходу на пенсію. На момент звільнення вислуга в ОВС складала 33 роки і 6 місяців.

            Неодноразово був нагороджений почесними грамотами, цінними подарунками, а також: нагрудними знаками МВС «Отличник милиции» (1980), «За відзнаку в службі» 1-го і 2-го ступеня (2003, 1999), «10 років МВС України» (2002), відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки і освіти» 2-го ступеня, медалями «За безупречную службу» 2-го та 3-го ступеня (1988, 1981) і «За сумлінну службу» 1-го ступеня (2003).

            Вирішив присвятити своє життя службі в ОВС  і син Анатолія Володимировича – Андрій. На даний час полковник поліції Потребчук Андрій Анатолійович проходить службу в Національній поліції України.

11 вересня 2008 року, в результаті важкої і швидкоплинної хвороби А.В. Потребчук помер.

В червні 2001 року, в зв'язку з створенням експертної служби МВС України, був переоголошений і затверджений штат НДЕКЦ в кількості 91 посади.

В період керівництва Потребчука А.В. в НДЕКЦ існувала потужна лабораторія виконання експертиз і досліджень на госпрозрахункових засадах, чисельність якої досягала 70-80 співробітників. Створення такої лабораторії дозволило значно розширити спектр платних експертних послуг і, як результат, збільшити кількість грошових надходжень на рахунки НДЕКЦ. Кількість зароблених коштів збільшилась з 880 тис грн. в 2000 р. до 2,0 млн. в 2002 р. і майже до 3,0 млн. в 2004 р.

В 2001 році за рахунок позабюджетних надходжень проведені ремонтні роботи в приміщеннях лабораторії одорологічних досліджень, яка останні 10 років практично існувала лише на папері.

В 2001 році в НДЕКЦ було придбане апаратне і програмне забезпечення для АДІС «ДАКТО-2000» і на протязі 3-х наступних років, силами співробітників тої ж госпрозрахункової лабораторії, забезпечене введення всіх дактилокарт наявних в НДЕКЦ і ВІТ УМВС (близько 100 тис. дактилокарт).

В 2002 році придбане сучасне обладнання для лабораторії технічної експертизи документів – програмно-апаратний комплекс РЕГУЛА-4005 і спектральний мікроскоп РЕГУЛА -5001М.

В вересні 2002 року на базі НДЕКЦ проходив семінар-нарада експертів товарознавчих та судово-бухгалтерських досліджень експертної служби МВС України.

Рішенням Вінницької міськради від 11.01.2001 року № 6, для розміщення НДЕКЦ, були виділені приміщення дитячої дошкільної установи № 32 по
вул. В. Порика, 8. На момент прийняття цього рішення будівлі та прилегла до них територія знаходилися в занедбаному стані та потребували негайного капітального ремонту і не могли бути використані в якості адміністративних приміщень.

Менш ніж за три роки НДЕКЦ, під керівництвом Потребчука А.В., зумів, за рахунок власних надходжень, реконструювати занедбаний дитячий виховний заклад в сучасний адміністративно-лабораторний комплекс - три двоповерхові корпуси, загальною площею 1940 кв. м. та впорядкована прилегла територія площею 1,13 га. І вже наприкінці 2004 року НДЕКЦ святкував новосілля.

В 2004 році в НДЕКЦ також була створена і обладнана необхідними технічними засобами лабораторія комп’ютерно-технічної експертизи.

В 2005 році наказом начальника УМВС України у Вінницькій області від 15.03.2005 № 240 начальником НДЕКЦ при УМВС призначений майор міліції Федотов Олександр Анатолійович.

ФЕДОТОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

народився 01 серпня 1974 року, в м. Могилів-Подільський Вінницької області. Одразу після закінчення середньої школи вступив до Вінницького політехнічного інституту, який закінчив в 1996 році за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство» і здобув кваліфікацію інженера-механіка. Після завершення навчання, в жовтні 1996 р., був прийнятий на службу в ОВС інспекто­ром ДПС відділення ДАІ Могилів-Подільського МВ УМВС у Вінницькій області. В м. Могилів-Подільському Федотов О.А. проходив службу майже сім років, розпочавши службу інспектором ДПС і закінчивши заступником начальника МВ по роботі з персоналом. З метою здобуття вищої юридичної освіти Федотов  О.А. вступає на заочне відділення Харківської Національної юридичної академії України
ім. Ярослава Мудрого, яку закінчив в 2002 році за спеціальністю «Правознавство» і здобув кваліфікацію юриста. В жовтні 2003 року капітан міліції Федотов О.А. переходить для подальшого проходження служби в м. Вінницю і призначається на посаду заступника начальника Вінницького МВ по роботі з персоналом, а в листопаді 2004 р. – на посаду першого заступника начальника Вінницького МВ. В березні 2005 р. майор міліції Федотов О.А. призначається на посаду начальника НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.

Неодноразово був нагороджений почесними грамотами, цінними подарунками, а також: нагрудними знаками «За відзнаку в службі» 1-го і 2-го ступеня (2004, 2003), відзнаками МВС України «Почесний знак МВС України» (2005), «Закон і честь» (2008), «За безпеку народу» 1-го і 2-го ступеня (2008, 2009), відзнакою експертної служби МВС України «За бездоганну службу» (2007), медаллю «За сумлінну службу» 3-го ступеня (2006) та іншими державними й відомчими відзнаками.

В 2014 році наказом начальника УМВС України у Вінницькій області від 08.04.2014 № 53 о/с начальником НДЕКЦ при УМВС призначений підполковник міліції Лайтер Микола Петрович.

ЛАЙТЕР МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

народився 21 травня 1971 року, в с.  Плискiв Погpебищенського району Вінницької області. Одразу після закінчення середньої школи вступив до  Погpебищенського медичного училища, яке закінчив в 1990 році. Трудову діяльність розпочав з цілком мирних спеціальностей – медбрат,  технiк-будiвельник. Пройшов службу в Збройних силах України на посаді командира відділення в/ч 20726.

З травня 1995 року розпочалася його кар’єра в погонах -  прийшов на службу в ОВС на посаду експерта гpупи експертно-кримiналicтичного забезпечення pоботи Вiнницького РВ вiддiлу оpганiзацiї pоботи з експеpтно-кpимiналiстичного забезпечення ОВС при Упpавлiнні МВС Укpаїни у Вiнницькiй областi. Експертна служба стала для Лайтера М.П. справою всього життя, якій він не зраджує і по теперішній час.  З метою здобуття вищої юридичної освіти Лайтер М.П. вступає на заочне відділення Національної академії внутрішніх справ України, яку закінчив в 2001 році за спеціальністю «Правознавство» і здобув кваліфікацію юриста. За час проходження служби пройшов шлях від рядового експерта Вінницького РВ до заступника начальника НДЕКЦ – начальника відділу організації роботи з техніко-криміналістичного забезпечення ОВС НДЕКЦ. В травні 2014 р. підполковник міліції Лайтер М.П. призначається на посаду начальника НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.

Неодноразово був нагороджений почесними грамотами, цінними подарунками, а також: нагрудними знаками «За відзнаку в службі» 1-го і 2-го ступеня (2006, 2004), відзнаками МВС України «Почесний знак МВС України» (2005), «Закон і честь» (2008), відзнакою експертної служби МВС України «За бездоганну службу» (2009), медалями «За сумлінну службу» 3-го та 2-го ступенів (2006, 2004) та іншими державними й відомчими відзнаками.

З початку проведення антитерористичної операції на сході країни, в складі зведених загонів УМВС, а АТО приймали участь 24 співробітники НДЕКЦ з метою забезпечення ОГП та три співробітника відряджалися для виконання робіт з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних обєктів.

В 2014 році НДЕКЦ для потреб вибухотехнічного підрозділу, з метою підвищення безпеки проведення вибухотехнічних робіт, отримав новітнє обладнання – робот-маніпулятор, вибухотехнічний захисний костюм та пересувну вибухотехнічну лабораторію на базі “ Volkswagen Т4”.

В серпні 2014 року, на базі НДЕКЦ проведена міжнародна семінар-нарада в рамках міжнародної програми «ІСІТАР» з розвитку криміналістики в Україні, під час якої був проведений зовнішній аудит системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. В заході приймали участь координатори програми «ІСІТАР» з Департаменту Юстиції США та представники Національного бюро судових експертиз (Вірменія), Центру судових експертиз (Молдова), які прибули до м. Вінниця з метою переймання позитивного досвіду роботи.

З метою розширення можливостей служби в період з квітня 2014 по жовтень 2015 року штат НДЕКЦ збільшився з 133 до 147 посад, майже на 10 відсотків.

Впроваджено ряд нових видів експертних спеціальностей, по деяких з них Вінницький НДЕКЦ являється «піонером», оскільки має змогу надавати експертні послуги за 32 напрямками експертної діяльності, що є одним з найвищих показників по Україні.

Вінницький НДЕКЦ також є регіональним центром з обслуговування ряду навколишніх областей за наступними судовими експертними спеціалізаціями:

  • молекулярно-генетичні дослідження - Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Чернівецька та Запорізька області;
  • одорологічні дослідження - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області. Всього на теренах України існує лише три таких лабораторії (Вінницька, Житомирська та Миколаївська області);
  • дослідження синтетичних наркотичних засобів - Вінницька, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

Після реформуванням системи МВС України Експертна служба МВС вийшла зі складу міліції і стала абсолютно незалежною установою, основним завданням якої є здійснення судово-експертного забезпечення досудового розслідування та судового розгляду.

На даний час штат Вінницького НДЕКЦ складає 124 вільнонайманих посади. До складу центру входить 6 відділів, а саме:

  • відділ забезпечення діяльності центру;
  • відділ кримiналiстичних видів досліджень;
  • відділ досліджень у сфері інформаційних технологій;
  • відділ дослідження матеріалів, речовин і виробів;
  • відділ біологічних  досліджень;
  • відділ iнженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності;
  • відділ вибухотехнічних та пожежнотехнічних досліджень.

За час існування нового адміністративно-лабораторного комплексу НДЕКЦ його відвідала велика кількість офіційних делегацій і посадових осіб. Серед найбільш вагомих:

2005 рік     - візит начальника ТКУ МВС республіки Молдова Крецу Г.К.;

2005 рік     - делегація МВС Грузії;

2006 рік     - візит Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю.В.;

2006 рік     - делегація ДЕКЦ МВС Росії;

2007 рік     - візит заступника Міністра внутрішніх справ України Суслова В.І.;

2008 рік     - делегація поліції Ізраїлю;

2009 рік     - делегація поліції Румунії;

2013 рік     - делегація Департаменту Юстиції США;

2014 рік     - делегація Департаменту Юстиції США, Національного бюро СЕ (Вірменія), Центру СЕ (Молдова);

2015 рік     - делегація ЦТКСЕ Генерального інспекторату поліції МВС Республіки Молдова.